CARL GUSTAV JUNG

05.07.2023

Garl Gustav Jung byl švýcarským lékařem, psychologem a psychiatrem. Zabýval se lidskou psychikou v širokých slouvislostech mytologie, filozofie a umění.  Zaujala mě jeho kniha o mandalách a jakým způsobem léčil své pacienty ze schizofrenií , prostřednictvím malování mandal. Používal mandalu jako pomůcku k psychologickému porozumění.  Pochopil mandalu jako cestu k sobě samému a začal ji používat v psychiatrické praxi , aby pacientům pomohl k vytvoření hlubšího vztahu k vlastnímu Já.  Kruhový obraz kompenzuje chaoz a zmatek psychického stavu, a to tím že konstruuje nějaký střed, směrem k němuž je všechno seřazeno. 

Jung považoval mandalu za nejlepší symbolické vyobrazení celosti a úplnosti jedince. Takový obraz je symbolem mikrokosmu,tj. celistvé a individuované bytosti, která odráží makrokosmos, tedy Boha. Psychologicky vyjadřuje celost bytostného Já. Znázorńuje střed osobnosti , jímž není ego, ale právě bytostné Já. Mandaly Jung považoval nikoli za zdroj relaxace, ale mnohem více za zdroj možností pro další posun ve vývoji osobnosti. Řadu let se svými pacienty terapeuticky a tvořivě zapojoval výtvarné umění. Jung používal metodu aktivní imaginace k vyvolávání vnitřních obrazů a jejímž prostřednictvím se snažil usńadnovat stimulaci a chápání psychických procesů.  Nadto nabízela imaginace jak diagnostický, tak i terapeutický vhled.