LEONARDO DA VINCI

01.01.2024

Snad nikoho jiného než právě Leonarda nelze s touž výstižností označit slovem génius.  Leonardo pocházel - podobně jako Shakespeare - z bezvýznamné rodiny , nicméně dopracoval se všeobecného uznání. Leonardo byl vskutku renesanční člověk. Na co sáhl, to se mu dařilo; Leonardo byl nadaný v mnoha různých oborech, počínaje malířstvím přes sochařství, stavitelství, hraní na loutnu, a v neposlední řadě byl také výborný vynálezce navíc byl neobyčejně hezký a přitažlivý, měl  nádherný melodický hlas, vynikal v matematice a v technických vědách. Měl správnou představu o pohybu planet, gravitaci, vlnění, hoření, o koloběhu krve atd. Nakreslil spoustu různých skic, plánů či vynálezů, které se realizovaly až v 19. nebo 20. století. Přemíra talentu , již ho osud obdařil , ho vedla k lehkomyslnosti; málokdy dokončil obraz  a často  unáhleně experimentoval. To, co z jeho díla zbylo, však tvoří oslnivý  soubor poetických obrazů. Leonardo da Vinci se školil u Andrea del Verrocchiho, který byl zároven výtečným malířem i sochařem.