REALISMUS

17.08.2021

Realismus pochází z latinského ,,realis", což znamená věcný, skutečný a vznikl ve 2. polovině 19. století. Realismus je nikdy nekončící umění a jeden z uměleckých směrů, který zachycuje detailní znázornění předmětu tak, jak je vidíme. Snahy k nalezení co největší podobnosti a věrnosti předmětu a díla jsou viditelné v umění od počátku dějin lidstva. Realismus však jako vědomý směr vznikl v roce 1955 a prvním průkopníkem byl malíř Gustave Courbert. Realismus se zaměřoval a zaměřuje na čistou a ničím nepřikrášlenou věcnou pravdu a vnější realitu předmětu v umění.

V Čechách byl nejznámějším realistou Josef Mánes. Byl malíř, kreslíř, ilustrátor a grafik, který tvořil romantický realismus. Je považován za mistra české malby a krajinářství v období romantismu a realismu.